active-recall-ai

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

AI thu hồi chủ động

Để lại đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Nâng cao khả năng hiểu biết bằng trí tuệ nhân tạo

Đã thêm vào

Ngày 1 tháng 6
,
2023

Quảng bá công cụ của bạn

AI thu hồi chủ động Tính năng

Gợi nhớ chủ động AI là một công cụ hỗ trợ AI được thiết kế để cải thiện khả năng hiểu và tối ưu hóa thời gian học tập. Với các kỹ thuật thu hồi tích cực và trợ lý dạy kèm AI, người dùng có thể tải tài liệu học tập của mình lên, thu hồi thông tin thông qua phản hồi bằng văn bản và nhận bài đánh giá để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

Gợi nhớ chủ động AI cách mạng hóa quá trình học tập bằng cách kết hợp các kỹ thuật ghi nhớ chủ động và hoạt động dạy kèm do AI cung cấp

Danh mục

Duyệt qua
236
AI
trợ lý giáo dục

công cụ
.

Duyệt qua
23
AI
bộ nhớ

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

AI thu hồi chủ động Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
AI thu hồi chủ động
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Công cụ này chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá nó.

Công cụ AI thay thế cho AI thu hồi chủ động

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2197

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


15

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


832

Headshot Pro

<đa tuyến/>


184

Fliki

<đa tuyến/>


3632

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


845

Lươn AI

<đa tuyến/>


122

Học tập qua trò chuyện được cá nhân hóa với tính năng theo dõi tiến độ.

Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

$ 11/tháng

(1)

Learnt.ai sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp các chuyên gia giáo dục tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Yêu thíchYêu thích

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top