các mẹo hay về viết câu lệnh trong chat gpt

digital
By digital
2 Min Read

Để tận dụng tối đa khả năng của ChatGPT, dưới đây là một số mẹo hay về viết câu lệnh trong ChatGPT:

  1. Mô tả rõ vai trò: Đảm bảo rằng câu lệnh của bạn mô tả rõ vai trò hoặc mục tiêu cụ thể mà bạn muốn ChatGPT thực hiện.
  2. Yêu cầu khám phá ở nhiều góc nhìn, ý tưởng: Hãy yêu cầu ChatGPT khám phá một chủ đề từ nhiều góc độ khác nhau hoặc đưa ra ý tưởng sáng tạo.
  3. Yêu cầu ChatGPT đặt câu hỏi trước khi đưa ra câu trả lời: Điều này giúp phân vùng tốt hơn về những gì người hỏi đang tìm kiếm và tạo ra câu trả lời rõ ràng hơn.
  4. Yêu cầu đưa ra một chủ đề với giọng điệu và văn phong mong muốn: Nếu bạn muốn ChatGPT đưa ra câu trả lời theo một văn phonh cụ thể hoặc theo một giọng điệu nhất định, hãy yêu cầu điều này trong câu lệnh.
  5. Độ dài câu lệnh: Nếu bạn muốn ChatGPT tạo ra nội dung với độ dài cụ thể, hãy xác định rõ yêu cầu về độ dài của nội dung.
  6. Câu lệnh về Email: Nếu bạn muốn ChatGPT tạo ra nội dung cho mạng xã hội hoặc blog, hãy cung cấp yêu cầu cụ thể về nội dung bạn muốn tạo.

Những mẹo này sẽ giúp bạn tận dụng tối đa khả năng của ChatGPT và đạt được kết quả mong muốn khi sử dụng nền tảng này.

3 steps completed

Share This Article
Leave a review