krisp

digital
By digital
1 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Krisp

Để lại đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

AI của Krisp loại bỏ tiếng ồn xung quanh

VoiceLine là một công cụ đổi mới cách mạng hóa hoạt động giao tiếp và cộng tác bằng cách cho phép người dùng dễ dàng ghi âm và thả ghi chú giọng nói trực tiếp vào công cụ hàng ngày của họ

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review