Nghe đâu cái này được làm trong 7 ngày bởi artificial intelligence. Tụi máy tính hợp lực đẻ ra 4 cô ca sỹ, tự viết lời tự compose nhạc tự choreography tự produce luôn cái MV. Kiểu này thì volumetric videogrammetry đi ngủ, 3D artist ngủ luôn, video producer cùng mấy anh em quay quét đèn đón phim trường ảo rồi cả song writer lẫn ca sỹ cũng điếc.
Hay đi làm chăn nuôi trồng trọt, học lấy cái nghề còn có thứ bỏ miệng nhai. Cái đó AI nó không giành giật của mình được. Chứ ông nào bảo sao mày k làm coder vặn cổ AI, ơ xin lỗi ông chứ nó tự viết để improve chính nó còn được chứ coder tuổi gì :))

Duẩn Tinh hoa

Duẩn Tinh hoa

Digital là một nền tảng thông tin số hướng tới mọi mặt của cuộc sống số.
Previous post Top ứng dụng Chrome Extention tốt nhất của năm 2023
Next post Sáu Digital artist của Việt Nam mà bạn nên follow