lekhak.ai

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Lekhak.ai

2 đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Công cụ viết nội dung được hỗ trợ bởi AI để tạo ra nội dung độc đáo, sáng tạo và hấp dẫn chỉ trong vài giây.

Đã thêm vào

Ngày 14 tháng 5
,
2023

Gói trả phí bắt đầu từ $
10/tháng

Liên kết xã hội

Quảng bá công cụ của bạn

Lekhak.ai Tính năng

Với hơn 90 công cụ và mẫu viết, nó cung cấp nhiều tùy chọn nội dung, bao gồm bản sao quảng cáo, mô tả sản phẩm, blog dài, bài đăng trên mạng xã hội và email, tất cả đều được tối ưu hóa cho chuyển đổi và tương tác.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

Với Lekhak.ai, người dùng có thể chuyển đổi quy trình sáng tạo nội dung, tăng năng suất và cung cấp nội dung hấp dẫn phù hợp với khán giả của họ.

Danh mục

Duyệt qua
271
AI
viết chung

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

Lekhak.ai Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
Lekhak.ai
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Dựa trên
2
đánh giá

5

50
%

4

50
%

3

0
%

2

0
%

1

0
%

Thibault BM

15 tháng 8

Cloudey Koo

14 tháng 5

Công cụ AI thay thế cho Lekhak.ai

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2197

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


15

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


832

Headshot Pro

<đa tuyến/>


184

Fliki

<đa tuyến/>


3632

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


845

Lươn AI

<đa tuyến/>


122

$9/tháng

(1)

Viết nội dung nhanh chóng, dễ dàng cho mọi nội dung.

Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

$ 7,99/tháng

(1)

Chuyển ý tưởng của bạn thành nội dung độc đáo

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review