logicloop-ai-sql

digital
By digital
4 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

LogicLoop AI SQL

Để lại đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Tạo, tối ưu hóa và gỡ lỗi truy vấn SQL được hỗ trợ bởi AI

Đã thêm vào

Ngày 24 tháng 4
,
2023

Liên kết xã hội

Quảng bá công cụ của bạn

LogicLoop AI SQL Tính năng

Với LogicLoop, bạn có thể truy vấn và phân tích dữ liệu của mình nhanh hơn gấp 10 lần chỉ bằng cách mô tả dữ liệu bạn cần bằng ngôn ngữ tự nhiên. Sau đó, trợ lý AI SQL sẽ dịch văn bản của bạn sang SQL, giúp bạn truy xuất dữ liệu cần thiết một cách dễ dàng.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

Quản trị viên và nhà phát triển cơ sở dữ liệu đang tìm cách hợp lý hóa việc tạo truy vấn SQL.

Các nhà phân tích dữ liệu và nhà khoa học đang tìm cách tối ưu hóa và gỡ lỗi các truy vấn SQL để có được thông tin chi tiết nhanh hơn.

→ Các chuyên gia kinh doanh muốn truy cập và phân tích dữ liệu hiệu quả hơn.

Trải nghiệm sức mạnh của LogicLoop và cách mạng hóa cách bạn làm việc với các truy vấn SQL để nâng cao năng suất và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Danh mục

Duyệt qua
46
AI
SQL

công cụ
.

Duyệt qua
133
AI
trợ lý mã

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

LogicLoop AI SQL Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
LogicLoop AI SQL
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Công cụ này chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá nó.

Công cụ AI thay thế cho LogicLoop AI SQL

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2206

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1200

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3635

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


124

$10/tháng

Tạo SQL không có lỗi trong vài giây.

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

$7/tháng

(1)

Cho phép những người không phải là kỹ sư viết các truy vấn SQL hiệu quả mà không cần biết SQL.

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review