mai-writer

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Mai Nhà văn

Để lại đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Tạo nội dung tiếp thị có thương hiệu.

Đã thêm vào

Ngày 28 tháng 6
,
2023

bắt đầu từ $
49/tháng

Liên kết xã hội

Quảng bá công cụ của bạn

Mai Writer Tính năng

Mai Writer là một công cụ hỗ trợ AI được thiết kế để hỗ trợ người dùng tạo nhiều loại nội dung tiếp thị khác nhau, bao gồm quảng cáo Facebook, quảng cáo Google, bài viết có thứ hạng cao, bài viết dài -mẫu thư bán hàng và trang đích. Công cụ này nhằm mục đích cung cấp khả năng tạo nội dung tiếp thị hiệu quả và hiệu quả cho các doanh nghiệp và nhà tiếp thị.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

Mai Writer là một công cụ có giá trị để tạo nội dung tiếp thị một cách hiệu quả và hiệu quả. Với khả năng hỗ trợ bởi AI, tạo nội dung phù hợp với thương hiệu và cam kết thực hiện tiếp thị có đạo đức, Mai Writer cung cấp cho người dùng những tài nguyên họ cần để tạo tài liệu tiếp thị hấp dẫn và có tác động.

Danh mục

Duyệt qua
154
AI
SEO

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

Mai Writer Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
Mai Nhà văn
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Công cụ này chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá nó.

Công cụ AI thay thế cho Mai Writer

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2200

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3632

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


123

$ 6,9/tháng

Được thiết kế để đẩy nhanh quá trình sản xuất tài sản tiếp thị.

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

100$

Người viết quảng cáo tiếp thị tạo ra nội dung không đạo văn, tối ưu hóa SEO

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review