maigon.io

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Maigon.io

Để lại đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

AI hiện đại để đánh giá hợp đồng

Đã thêm vào

Ngày 20 tháng 2
,
2023

Quảng bá công cụ của bạn

Maigon.io Tính năng

Maigon AI là công cụ AI tiên tiến để đánh giá hợp đồng, được thiết kế nhằm tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác. Các tính năng và ưu điểm chính bao gồm:

Các trường hợp sử dụng của Maigon AI phục vụ cho nhiều chuyên gia và tổ chức khác nhau:

Nhìn chung, Maigon AI cung cấp giải pháp đánh giá hợp đồng mạnh mẽ, tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác cho nhiều đối tượng người dùng.

Danh mục

Duyệt qua
37
AI
trợ lý pháp lý

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

Maigon.io Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
Maigon.io
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Công cụ này chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá nó.

Công cụ AI thay thế cho Maigon.io

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2203

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3634

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


123

$10

(1)

Công cụ hỗ trợ AI và LLM để phân tích và tóm tắt các văn bản pháp luật

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

$9

(1)

Đơn giản hóa quy trình tạo hợp đồng pháp lý được cá nhân hóa.

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review