mailbutler’s-smart-assistant

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

AI của người đưa thư

1 đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Trợ lý thông minh được hỗ trợ bởi AI cho Outlook, Gmail và Apple Mail

Đã thêm vào

Ngày 27 tháng 4
,
2023

Gói trả phí bắt đầu từ $
4,95/tháng

Liên kết xã hội

Quảng bá công cụ của bạn

AI của Mailbutler Tính năng

Tính năng Trợ lý thông minh mới của Mailbutler sử dụng công nghệ NLP và ML tiên tiến của ChatGPT để hiểu nội dung email của bạn, nâng cao trải nghiệm quản lý email của bạn.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

→ Tăng tốc thời gian phản hồi email bằng cách tận dụng sự hỗ trợ do AI cung cấp.

→ Cải thiện hiệu quả quản lý email bằng các bản tóm tắt do AI tạo.

→ Soạn email chuyên nghiệp nhanh chóng bằng cách sử dụng từ khóa nhập ngắn.

$ Luôn ngăn nắp bằng cách tạo việc cần làm trực tiếp từ email của bạn.

→ Tìm và lưu thông tin liên hệ một cách dễ dàng.

→ Nâng cao khả năng giao tiếp của bạn bằng cách cải thiện email trước khi gửi.

Nâng cấp trải nghiệm quản lý email của bạn với Trợ lý thông minh của Mailbutler, tiết kiệm thời gian và tăng năng suất nhờ sức mạnh của công nghệ tiên tiến của ChatGPT.

Danh mục

Duyệt qua
135
AI
trợ lý email

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

AI của Mailbutler Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
AI của Mailbutler
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Dựa trên
1
đánh giá

5

100
%

4

0
%

3

0
%

2

0
%

1

0
%

Thibault BM

15 tháng 8

Công cụ AI thay thế cho AI Mailbutler

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2196

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


15

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


832

Headshot Pro

<đa tuyến/>


184

Fliki

<đa tuyến/>


3632

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


845

Lươn AI

<đa tuyến/>


122

Sử dụng GPT để tạo email chất lượng cao dựa trên chủ đề hoặc chủ đề

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review