maketales

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

MakeTales

1 đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Đã tạo ra những câu chuyện ngắn độc đáo và sáng tạo.

Đã thêm vào

Ngày 26 tháng 5
,
2023

Quảng bá công cụ của bạn

MakeTales Tính năng

Tạo câu chuyện là một công cụ cải tiến được hỗ trợ bởi AI cho phép người dùng tạo ra những câu chuyện ngắn được cá nhân hóa và có thể được tặng hoặc chia sẻ dưới dạng kỹ thuật số. Với giao diện trực quan và khả năng AI, Make Tales mang đến một cách thú vị và thú vị để kể những câu chuyện độc đáo và sáng tạo cho bạn bè và gia đình hoặc tạo những câu chuyện cá nhân hóa trước khi đi ngủ cho trẻ em.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

Tạo truyện là một công cụ hỗ trợ bởi AI giúp giải phóng sức mạnh sáng tạo bằng cách cho phép người dùng tạo những câu chuyện ngắn được cá nhân hóa.

Danh mục

Duyệt qua
77
AI
người kể chuyện

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

MakeTales Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
MakeTales
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Dựa trên
1
đánh giá

5

100
%

4

0
%

3

0
%

2

0
%

1

0
%

Kenza Hadri

16 tháng 8

Công cụ AI thay thế cho MakeTales

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2204

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3634

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


123

$ 5,99/tháng

(4)

We Made a Story là một công cụ hỗ trợ AI giúp người dùng tạo ra những câu chuyện dành cho trẻ em bằng những hình ảnh minh họa tuyệt đẹp.

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

$6/tháng

TalesTime là một nền tảng kể chuyện được hỗ trợ bởi AI cho phép người dùng tạo ra những câu chuyện tùy chỉnh trước khi đi ngủ bằng trí tưởng tượng của riêng họ.

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review