mayday

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Ngày tháng năm

1 đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Mayday là một lịch đổi mới giúp người dùng quản lý, bảo vệ và tối ưu hóa hiệu quả nguồn tài nguyên quý giá nhất của họ – thời gian.

Đã thêm vào

Ngày 24 tháng 7
,
2023

Liên kết xã hội

Quảng bá công cụ của bạn

Mayday Tính năng

Mayday là lịch có sự hỗ trợ của AI được thiết kế để giúp người dùng quản lý, bảo vệ và sắp xếp hiệu quả tài sản quý giá nhất của họ – thời gian. Có sẵn cho iOS, macOS và iPadOS, công cụ này sử dụng AI để đánh giá các tùy chọn và kiểu lập kế hoạch, cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa cho các cuộc họp, nhiệm vụ và các tùy chọn linh hoạt.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

Mayday là lịch có sự hỗ trợ của AI dành cho những cá nhân muốn nâng cao năng suất và nắm vững nghệ thuật quản lý thời gian.

Danh mục

Duyệt qua
460
AI
năng suất

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

Mayday Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
Mayday
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Dựa trên
1
đánh giá

5

0
%

4

0
%

3

0
%

2

0
%

1

100
%

Zafer Turan

ngày 1 tháng 8

Công cụ AI thay thế cho Mayday

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2207

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1200

HoppySao chép

<đa tuyến/>


836

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3635

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


124

$500/tháng

Runday là một công cụ AI tiên tiến được thiết kế để giúp người dùng điều phối lịch và tối đa hóa hiệu quả về thời gian.

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Lên lịch cá nhân hóa và ghi chú tự động

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review