meetraai

digital
By digital
2 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Gặp gỡ

Để lại đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Phân tích các cuộc họp nhóm trực tuyến để tăng năng suất

Đã thêm vào

Ngày 5 tháng 4
,
2023

Liên kết xã hội

Quảng bá công cụ của bạn

MeetraAI Tính năng

Với Meetra.ai, các nhóm có thể dễ dàng chú thích, nhận xét và chia sẻ bản ghi cuộc họp trước đây trong khi trí tuệ nhân tạo cung cấp bản tóm tắt cuộc họp, nội dung nổi bật của diễn giả, v.v. Meetra.ai phân tích các cuộc họp nhóm trực tuyến để giúp điều hành các nhóm từ xa có hiệu suất cao.

Tính năng:

Danh mục

Duyệt qua
460
AI
năng suất

công cụ
.

Duyệt qua
115
AI
người ghi chép

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

MeetraAI Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
MeetraAI
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Công cụ này chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá nó.

Công cụ AI thay thế cho MeetraAI

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2207

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1200

HoppySao chép

<đa tuyến/>


836

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3635

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


124

$ 19/tháng

(1)

Công cụ tóm tắt cuộc họp được hỗ trợ bởi AI để có những mục hành động và tóm tắt chính xác, nhất quán.

Người dùng có thể tham gia cuộc họp từ mọi nơi, mọi lúc, hoàn toàn miễn phí.

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review