mindos

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

MindOS

6 đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

MindOS là một thị trường được hỗ trợ bởi AI, nơi người dùng có thể tương tác với các Sinh vật AI được thiết kế để cung cấp thông tin và hướng dẫn về nhiều chủ đề khác nhau như du lịch, xu hướng trong ngành và phân tích chứng khoán.

Công cụ này được xác minh vì đây là một công ty được thành lập hoặc có sự hiện diện tốt trên mạng xã hội

Đã thêm vào

Ngày 30 tháng 6
,
2023

Liên kết xã hội

Quảng bá công cụ của bạn

MindOS Tính năng

MindOS là thị trường AI mang tính đột phá, cung cấp nền tảng để trò chuyện, tạo và chia sẻ thông tin chi tiết với các Sinh vật AI. Được thiết kế để xử lý nhiều truy vấn, các thực thể AI này có thể hoạt động như cố vấn du lịch, nhà phân tích ngành, nhà phân tích chứng khoán, v.v., cung cấp cho bạn thông tin bạn cần tại bất kỳ thời điểm nào.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

Tóm lại, MindOS là một nền tảng đổi mới giúp AI phục vụ bạn, thu hẹp khoảng cách giữa người dùng và thông tin, đồng thời mở ra những khả năng vô hạn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Danh mục

Duyệt qua
104
AI
hình đại diện

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

MindOS Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
MindOS
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Dựa trên
6
đánh giá

5

100
%

4

0
%

3

0
%

2

0
%

1

0
%

thato vilakazi

24 tháng 7

Kisson Lin

1 tháng 7

Jiyong Ma

30 tháng 6

sijia zhu

30 tháng 6

Gary Đồng

30 tháng 6

Công cụ AI thay thế cho MindOS

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2199

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3632

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


123

$ 99/tháng

Thông tin chi tiết tức thì về doanh nghiệp với A.I

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review