mnemonic-ai

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

AI ghi nhớ

Để lại đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Dữ liệu thông minh về khách hàng được mô phỏng lại bằng AI

Đã thêm vào

Ngày 19 tháng 4
,
2023

Liên kết xã hội

Quảng bá công cụ của bạn

AI ghi nhớ Tính năng

AI ghi nhớ phân tích cả dữ liệu công khai và dữ liệu sở hữu để tạo ra hồ sơ tâm lý và tính cách chi tiết của khách hàng, hoàn toàn tự động và dựa trên dữ liệu.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

Danh mục

Duyệt qua
144
AI
bán hàng

công cụ
.

Duyệt qua
161
AI
nghiên cứu

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

AI ghi nhớ Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
AI ghi nhớ
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Công cụ này chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá nó.

Công cụ AI thay thế cho AI ghi nhớ

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2206

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1200

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3635

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


124

UserPersona.dev là một nền tảng hỗ trợ AI cho phép người dùng tạo thông tin cá nhân chi tiết một cách nhanh chóng và dễ dàng.

bán hàng

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Người tạo nhân cách AI của bạn.

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review