một số lệnh và gợi ý tốt nhất khi sử dụng ChatGPT

digital
By digital
2 Min Read

Dưới đây là một số lệnh và gợi ý tốt nhất khi sử dụng ChatGPT để giúp bạn tận dụng tối đa khả năng của nền tảng này:

 1. Thu thập thông tin
  • Lệnh: “Tóm tắt cốt truyện của [tên sách/phim].”
  • Lệnh: “Giải thích sự khác biệt giữa [Chủ đề A] và [Chủ đề B].”
 2. Giáo dục và Học tập
  • Lệnh: “Giảng dạy về [chủ đề].”
  • Lệnh: “Cung cấp một cái nhìn tổng quan về [sự kiện lịch sử].”
  • Lệnh: “Các nguyên lý chính của [lý thuyết khoa học] là gì?”
 3. Kinh doanh và Vận hành
  • Lệnh: “Hỗ trợ chiến lược tiếp thị cho [doanh nghiệp cụ thể].”
  • Lệnh: “Hỗ trợ tối ưu hóa quy trình vận hành cho [ngành công nghiệp cụ thể].”
 4. Hỗ trợ sáng tạo
  • Lệnh: “Tạo một câu chuyện sáng tạo về [chủ đề/nhân vật].”
  • Lệnh: “Hỗ trợ viết một bài thơ về [chủ đề].”
 5. Tài chính cá nhân
  • Lệnh: “Cung cấp mẹo để tiết kiệm tiền cho [mục tiêu cụ thể].”
  • Lệnh: “Giải thích các lựa chọn đầu tư cho [mục tiêu tài chính cụ thể].”
 6. Giải quyết vấn đề
  • Lệnh: “Hỗ trợ đưa ra giải pháp cho [vấn đề cụ thể].”
  • Lệnh: “Cung cấp lời khuyên về cách vượt qua [thách thức cụ thể].”

Những lệnh này bao quát nhiều chủ đề và có thể giúp bạn tận dụng ChatGPT cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ thu thập thông tin và giáo dục đến chiến lược kinh doanh và tài chính cá nhân. Bằng cách sử dụng những lệnh này một cách hiệu quả, bạn có thể tối ưu hóa trải nghiệm với ChatGPT và đạt được kết quả mong muốn.

Share This Article
Leave a review