originality.ai

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Tính độc đáo.ai

1 đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Trình kiểm tra đạo văn và Trình phát hiện AI được xây dựng cho các nhà xuất bản nội dung nghiêm túc

Đã thêm vào

Ngày 26 tháng 4
,
2023

bắt đầu từ $
0,01 mỗi tín chỉ

Liên kết xã hội

Quảng bá công cụ của bạn

Originality.ai Tính năng

Trình kiểm tra đạo văn và Trình phát hiện AI này được thiết kế dành cho các nhà xuất bản nội dung nghiêm túc muốn duy trì tính độc đáo và tính toàn vẹn cho nội dung của họ. Công cụ này cho phép bạn kiểm tra nội dung của mình xem có đạo văn hay không và phát hiện việc sử dụng văn bản do AI tạo.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

→ Nhà xuất bản nội dung có thể đảm bảo tính nguyên bản của bài viết, bài đăng trên blog và các tài liệu khác của họ.

→ Người chỉnh sửa có thể phát hiện các trường hợp đạo văn và văn bản do AI tạo ra trong tác phẩm đã gửi.

Các nhà giáo dục có thể xác minh tính xác thực của bài tập và bài viết của học sinh.

Nếu bạn xuất bản nội dung trên web thì công cụ này rất cần thiết để duy trì quyền kiểm soát tính nguyên bản của nội dung bằng cách xác định đạo văn và phát hiện việc sử dụng công cụ AI trong việc tạo văn bản.

Danh mục

Duyệt qua
271
AI
viết chung

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

Originality.ai Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
Originality.ai
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Dựa trên
1
đánh giá

5

100
%

4

0
%

3

0
%

2

0
%

1

0
%

Thibault BM

18 tháng 8

Công cụ AI thay thế cho Originality.ai

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2200

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3632

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


123

(1)

Đảm bảo tính xác thực cho công việc của bạn với ContentDetector AI

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review