podchat

digital
By digital
1 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Podchat

1 đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Gửi bản tóm tắt podcast thẳng đến hộp thư đến của người dùng khi phát hành và cho phép Q tương tác


124

Bộ công cụ tất cả trong một để tạo podcast, bao gồm tính năng chép lời tự động, giọng nói AI sống động như thật và khả năng xây dựng chuỗi podcast.

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review