praxy-ai

digital
By digital
2 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Trí tuệ nhân tạo Praxy

1 đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Người bạn nghiên cứu AI được thiết kế để giúp sinh viên đại học tăng năng suất và hiệu quả

Đã thêm vào

Ngày 30 tháng 4
,
2023

Quảng bá công cụ của bạn

Praxy AI Tính năng

Praxy là một người bạn nghiên cứu về AI được thiết kế để giúp sinh viên đại học nâng cao năng suất và hiệu quả của họ. Các tính năng và ưu điểm chính bao gồm:

Các trường hợp sử dụng của Praxy liên quan đến nhiều hoạt động khác nhau liên quan đến trường đại học:

Danh mục

Duyệt qua
236
AI
trợ lý giáo dục

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

praxy AI Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
Praxy AI
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Dựa trên
1
đánh giá

5

0
%

4

0
%

3

100
%

2

0
%

1

0
%

Cleber tăng vọt

1 tháng 5

Công cụ AI thay thế cho Proxy AI

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2204

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3634

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


123

$ 9,99/tháng

Hỗ trợ học tập cho sinh viên.

Nâng cao khả năng học tập của bạn thông qua trợ giúp được cá nhân hóa theo yêu cầu.

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review