quizgecko

digital
By digital
1 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Tắc kè

4 đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Trình tạo câu đố được hỗ trợ bởi AI để tạo ra những câu hỏi đố độc đáo


122

$9/tháng

QuizWhiz là một công cụ dựa trên AI tự động tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm (MCQ) từ việc nhập văn bản.

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review