rankode.ai

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Rankode.ai

Để lại đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Rankode là một công cụ hỗ trợ AI cho phép nhà tuyển dụng đánh giá kỹ năng lập trình một cách nhanh chóng và chính xác.

Đã thêm vào

Ngày 7 tháng 7
,
2023

bắt đầu từ $
39/tháng

Liên kết xã hội

Quảng bá công cụ của bạn

Rankode.ai Tính năng

Rankode là một công cụ tiên tiến được hỗ trợ bởi AI được thiết kế để hỗ trợ nhà tuyển dụng đánh giá kỹ năng lập trình của các ứng viên tiềm năng. Với các thuật toán mạnh mẽ và khả năng học máy, Rankode tự động hóa quy trình đánh giá mã, cho phép nhà tuyển dụng đưa ra quyết định sáng suốt một cách hiệu quả và hiệu quả.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

Rankode trao quyền cho nhà tuyển dụng đánh giá kỹ năng lập trình một cách nhanh chóng, chính xác và công bằng.

Danh mục

Duyệt qua
159
AI
nhân lực

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

Rankode.ai Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
Rankode.ai
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Công cụ này chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá nó.

Công cụ AI thay thế cho Rankode.ai

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2199

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3632

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


123

Đẩy nhanh quá trình tuyển dụng công nghệ của bạn bằng Gpt-vetting, một công cụ đánh giá AI nhanh chóng và chính xác.

Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

$ 20/tháng

Kết hợp công việc kỹ thuật bằng thuật toán so khớp kỹ năng.

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review