redense-ai

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Tăng cường AI

Để lại đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Bản tin email tự động với công nghệ tiên tiến.

Đã thêm vào

Ngày 14 tháng 5
,
2023

Liên kết xã hội

Quảng bá công cụ của bạn

Tái tạo AI Tính năng

Redense AI là một công cụ tiên tiến hỗ trợ AI được thiết kế để đơn giản hóa quá trình tạo bản tin.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

→ Hợp lý hóa việc tạo bản tin bằng cách tự động hóa quy trình viết.

→ Tạo dòng tiêu đề và mô tả hấp dẫn cho các bài viết trong bản tin.

→ Tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tạo bản tin với sức mạnh của công nghệ AI.

Redense AI là một công cụ tạo bản tin thực tế được hỗ trợ bởi công nghệ AI GPT3.5 và GPT4.

Danh mục

Duyệt qua
271
AI
viết chung

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

AI tăng cường Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
Tăng cường AI
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Công cụ này chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá nó.

Các công cụ AI thay thế cho Tăng cường AI

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2205

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1200

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3634

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


123

$ 29/tháng

Bản tin thí điểm là công cụ tự động hóa quá trình tạo bản tin hấp dẫn trong vài giây


Đăng nhập bằng google

$ 97/tháng

(3)

Nền tảng hỗ trợ AI để tạo các bản tin hấp dẫn với nội dung được tuyển chọn từ các nguồn tin tức thực tế.

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review