researchgpt

digital
By digital
2 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Nghiên cứuGPT

Để lại đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Trợ lý nghiên cứu dựa trên LLM nguồn mở.

Đã thêm vào

Ngày 17 tháng 2
,
2023

Liên kết xã hội

Quảng bá công cụ của bạn

Nghiên cứuGPT Tính năng

Cung cấp giao diện để cho phép trò chuyện với bài nghiên cứu. Nhập liên kết tới bản pdf được lưu trữ trực tuyến hoặc tải lên bản pdf của riêng bạn.

Danh mục

Duyệt qua
161
AI
nghiên cứu

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

Nghiên cứuGPT Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
Nghiên cứuGPT
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Công cụ này chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá nó.

Công cụ AI thay thế cho ResearchGPT

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2203

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3634

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


123

$ 4,99/tháng.

(1)

Thông tin chi tiết về tài liệu tức thì – Khám phá thông tin trong vài giây

Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

(6)

Công cụ cho phép người dùng tải lên tệp PDF và nhận bản tóm tắt cũng như câu trả lời cho câu hỏi của họ

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review