salesboom.ai

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

SalesBoom.AI

Để lại đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Trình tạo email được cá nhân hóa theo định hướng bán hàng.

Đã thêm vào

Ngày 10 tháng 6
,
2023

Quảng bá công cụ của bạn

SalesBoom.AI Tính năng

Salesboom.AI là một công cụ cải tiến hỗ trợ AI được thiết kế để hỗ trợ các chuyên gia bán hàng tạo email được cá nhân hóa cho đối tượng mục tiêu của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Với Salesboom.AI, người dùng có thể đơn giản hóa quy trình soạn email, giúp họ tập trung hơn vào các hoạt động tạo doanh thu.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

Salesboom.AI là một trợ lý tiếp cận được hỗ trợ bởi AI, hỗ trợ các chuyên gia bán hàng tạo email được cá nhân hóa một cách hiệu quả và trên quy mô lớn.

Danh mục

Duyệt qua
144
AI
bán hàng

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

SalesBoom.AI Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
SalesBoom.AI
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Công cụ này chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá nó.

Công cụ AI thay thế cho SalesBoom.AI

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2200

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3632

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


123

$ 34,99/tháng

Cách mạng hóa việc tiếp cận hoạt động bán hàng bằng các email được cá nhân hóa do AI tạo ra


Đăng nhập bằng google

$ 85/tháng

AI Email Generator là một công cụ hỗ trợ AI được thiết kế để giúp các nhóm bán hàng B2B cải thiện nỗ lực tiếp cận của họ và tổ chức nhiều cuộc họp bán hàng hơn.

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review