socratic-by-google

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

Socratic của Google

Để lại đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Thoát khỏi khó khăn trong học tập nhờ AI của Google và những lời giải thích trực quan.

Công cụ này được xác minh vì đây là một công ty được thành lập hoặc có sự hiện diện tốt trên mạng xã hội

Đã thêm vào

Ngày 4 tháng 1
,
2023

Quảng bá công cụ của bạn

Socratic của Google Tính năng

Giải quyết các vấn đề học tập như Khoa học, Toán, Văn học, Khoa học xã hội, v.v. với sự trợ giúp từ AI của Google, đồng thời nhận được lời giải thích trực quan về các khái niệm quan trọng trong từng môn học.

Danh mục

Duyệt qua
161
AI
nghiên cứu

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

Socratic của Google Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
Socratic của Google
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Công cụ này chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá nó.

Các công cụ AI thay thế cho Socratic của Google

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2199

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3632

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


123

Nâng cao trải nghiệm học tập ở nhiều môn học khác nhau bằng cách áp dụng các nguyên tắc từ khoa học học tập.

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

(1)

Người bạn nghiên cứu AI được thiết kế để giúp sinh viên đại học tăng năng suất và hiệu quả

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review