treemind-ai

digital
By digital
3 Min Read

Yêu thích

Khám phá

Gửi

Tài nguyên

Đăng ký

TreeMind

Để lại đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Thông tin sản phẩm

Truy cập trang web

Nâng cao hiệu quả học tập và làm việc của bạn với bản đồ tư duy do AI tạo ra

Đã thêm vào

Ngày 25 tháng 4
,
2023

Quảng bá công cụ của bạn

TreeMind Tính năng

Nâng cao hiệu quả học tập và làm việc bằng các bản đồ do AI tạo ra phù hợp với nhu cầu của bạn, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, CNTT, tài chính, v.v.

Các tính năng chính:

Trường hợp sử dụng:

→ Tạo ghi chú đọc hấp dẫn để cải thiện khả năng hiểu và ghi nhớ.

→ Xây dựng các kế hoạch làm việc và tổ chức giảng dạy hiệu quả.

Viết bài quảng cáo và tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh.

→ Lập kế hoạch sự kiện và thậm chí tạo mã cho nhiều dự án khác nhau.

TreeMind là giải pháp phù hợp để tạo các bản đồ tư duy được sắp xếp hợp lý và hấp dẫn về mặt hình ảnh, nâng cao khả năng cộng tác và năng suất trong nhiều ngành khác nhau.

Danh mục

Duyệt qua
236
AI
trợ lý giáo dục

công cụ
.

Xem tất cả danh mục

TreeMind Đánh giá

Một sản phẩm của Digital.com.vn
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

Bạn nghĩ gì về
TreeMind
?

Để lại đánh giá cho cộng đồng

Công cụ này chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đánh giá nó.

Công cụ AI thay thế cho TreeMind

Các công cụ AI nổi bật

Humata AI

<đa tuyến/>


2200

Thiên tài kỹ thuật số

<đa tuyến/>


16

Ăn nhai

<đa tuyến/>


1199

HoppySao chép

<đa tuyến/>


834

Headshot Pro

<đa tuyến/>


185

Fliki

<đa tuyến/>


3632

Dự đoán AI

<đa tuyến/>


846

Lươn AI

<đa tuyến/>


123

$3,99/tháng

(2)

Chatmind: Lập bản đồ tư duy AI
Chuyên gia tư vấn và nền tảng chuyển đổi số. Đưa App của bạn lên đây. Hotline 08 8813 8813


Đăng nhập bằng google

(1)

Tạo và tìm kiếm bản đồ tư duy.

Yêu thíchYêu thích

TAGGED:
Share This Article
Leave a review