Xu hướng digital 2023 dự báo sẽ bao gồm

 

  1. Tăng trưởng của công nghệ Artificial Intelligence (AI) và Machine Learning (ML): AI và ML sẽ tiếp tục phát triển và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như e-commerce, bán hàng và quản trị dữ liệu.
  2. Sự tăng trưởng của công nghệ mạng 5G: Mạng 5G sẽ cung cấp tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn và tốt hơn, giúp các doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng và dịch vụ mới và nâng cao hiệu suất kinh doanh.
  3. Sự phát triển của công nghệ IoT (Internet of Things): IoT sẽ tiếp tục phát triển và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như giám sát tài nguyên, quản lý nhà máy và giám sát chất lượng sản phẩm.
  4. Tăng trưởng của công nghệ blockchain: Blockchain sẽ được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như giao dịch tiền điện tử, quản lý tài sản và bảo mật thông tin.
  5. Tăng trưởng của công nghệ Virtual Reality (VR) và Augmented Reality (AR): VR và AR sẽ được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như giải trí
  1. Sự phát triển của công nghệ chatbot: Chatbot sẽ được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như hỗ trợ khách hàng và tự động hóa quy trình kinh doanh.
  2. Tăng trưởng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (HTA): HTA sẽ được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu và quản lý dữ liệu.
  3. Sự phát triển của công nghệ tự động hóa: Tự động hóa sẽ được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như quản lý kho, quản lý tài chính và quản lý nhân sự.
  4. Tăng trưởng của công nghệ Cloud Computing: Cloud Computing sẽ được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như lưu trữ dữ liệu, quản lý hệ thống và cung cấp dịch vụ trực tuyến.
  5. Tăng trưởng của công nghệ tài chính điện tử: Tài chính điện tử sẽ tiếp tục phát triển và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như thanh toán, giao dịch và quản lý tài sản.
Scroll to Top