10 Tool AI mới mà bạn nhất định phải thử qua

1. http://Durable.co – AI build website, build web trong vòng 30s (hoặc ngắn hơn) dùng AI.

2. http://Topapps.ai – Tổng hợp danh sách các App có tích hợp AI

3. http://Boomy.com – Tạo nhạc bằng AI

4. http://Tldv.io – À này thì siêu xịn, gắn vào Google Meet hoặc Zoom để tự tạo Recap/tổng hợp sau khi meeting.

5. http://Guidde.com – Tạo SOP (tạm gọi là quy trình với AI)

6. http://Insight7.io – AI để hiểu về insight của khách hàng.

7. http://Kickresume.com – AI tạo CV cho các bạn (nhất là các bạn trẻ)

8. http://Finalscout.com/AI – Tự động hóa khi liên hệ ứng viên trên LinkedIn

9. http://Yatterplus.in – Này AI phụ tá cho Whatsapp, không khuyến khích xài lắm nhưng bài. gốc có nên để vào.

10. http://Stockimg.ai – Tạo ảnh Stock bằng AI

Scroll to Top