Thương mại điện tử & Bán hàng đa kênh: Khả năng và Chiến lược Thị trường

“Thương mại điện tử là một môi trường giàu dữ liệu. Để thành công, các thương hiệu phải thiết lập KPI trên toàn bộ chuỗi giá trị. Tuy nhiên, nhiều công ty có xu hướng theo dõi KPI một cách cô lập. Điều này được gọi là “tính gấp đôi”, có nghĩa là Amazon sẽ phạt các nhà cung cấp vì cả tình trạng thiếu hàng và khuyến mại đối với hàng mà họ tuyên bố là không bao giờ đến. Kết nối các dấu chấm (Connecting the dots) trên các số liệu có thể giảm rò rỉ doanh thu tổng thể và sự thiếu hiệu quả.”
Cẩm nang thị trường: (4)
💥 Chọn đúng chương trình Amazon (1p vs 3p)
💥 Sử dụng đòn bẩy giá trị phù hợp để tối ưu hóa tăng trưởng, lợi nhuận và dòng tiền
💥 Làm việc theo hệ thống khép kín
💥 Xây dựng thông tin chi tiết và phân tích dành riêng cho Amazon
Mô hình nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn: (6)
💣 Mục tiêu kinh doanh tổng thể của bạn là gì?
💣 Bạn kết hợp chiến lược trực tuyến và ngoại tuyến của mình như thế nào?
💣 Khả năng phục vụ khách hàng của bạn mạnh đến mức nào?
💣 Chuỗi cung ứng của bạn trưởng thành, linh hoạt và sẵn sàng đến mức nào?
💣 Bạn muốn duy trì mức độ kiểm soát đối với giá cả, khoảng không quảng cáo và thương hiệu?
💣 Khối lượng hoạt động hiện tại của bạn là bao nhiêu? Bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh khi nhu cầu biến động không?
Vui chia sẻ (6 tr).
Ngày 16/7 sắp tới, TedEZ – nền tảng AI EdTech, giáo dục công nghệ – cùng cộng đồng CTO Việt Nam Network sẽ tổ chức buổi Workshop quy mô nhất từ trước đến nay. Sự kiện với chủ đề “FROM ZERO TO $100M – UNLOCK THE SECRETS OF BUSINESS MODELS & SCALING” được dẫn dắt và chia sẻ bởi Mrs Truong Quynh Phuong, chị là Founding Member và cũng là Former Chief Commercial Officer tại VinShop, One Mount Group, với hơn 17 năm chinh chiến tại các công ty khác nhau VinEco, ADayRoi, VinDS Vin Fashion tại VinGroup,…
👉 Chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc chương trình ưu đãi dành cho early bird, nhanh tay đăng ký tại đây nhé!
Cổng thông tin sự kiện: https://linktr.ee/tedez
_________________
Great write up by the Genpact team, regarding marketplace growth and profit acceleration.
“eCommerce is a data-rich environment. To succeed, brands must institute KPIs across the entire value chain. However, many firms do tend to track KPIs in isolation. This in what’s known as “double counts”, meaning that Amazon will penalize suppliers for both shortages and promotions of stock it claims never arrived. Connecting the dots across metrics can reduce overall revenue leakages and inefficiencies.”
Marketplace playbook: (4)
💥 Choose the right Amazon program (1p vs 3p)
💥 Pull the right value levers to optimize growth, profit, and cash flow
💥 Work with a closed-loop system
💥 Build Amazon-specific analytics and insights
Which model is right for your business: (6)
💣 What is your overall business objective?
💣 How are you bringing together your online and offline strategy?
💣 How strong are your customer service capabilities?
💣 How mature, flexible, and at the ready is your supply chain?
💣 How much control over pricing, inventory, and branding do you want to maintain?
💣 What is your current operational volume? Can you nimbly adjust when demand fluctuates?
Scroll to Top